Ankara Barosu Dergisi 1947 / 40-44

Makaleler


Avukat Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler IV ...........1

 

Aziz BARIKAN

Akidden Doğan Anlaşmazlıklar Zarar ve Ziyan ve Cezai Şartlar ...........11

 

İmran ÖKTEM

İstinaf Mahkemeleri (İkinci Derece veya Üst Derece Mahkemeler) ...........22

 

Muhiddin Abbas DOĞUKAN

Ticari Satış Mukaveleri ...........29

 

Galip MENTEŞE

Devlet Alım Satımlarında Mukavele Tanzimi İçin Gerekli 15 Gün İçinde Taahhüdün İflası Hali ...........34

 

Recai TÜZMEN

Kamulaştırmadan Vazgeçmek ...........46