Ankara Barosu Dergisi 1947 / 35-36-37-38-39

Makaleler


Avukat Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler III ...........1

 

Sadık ARDA

Bir İçtihad Birleştirme Kararı Münasebetiyle ...........8

 

Ali KARACA

Zilyetliğin Devrine Dair İçtihad Birleştirme Kararının İcraya Tesiri ...........15

 

Lütfi SAV

İngiliz Adliye Makanizması ...........22