Ankara Barosu Dergisi 1947 / 31-32-33-34

Makaleler


Avukat Vasfi ŞENSÖZEN

Mahkemei Şer'iyeler ...........3

 

Aziz BARIKAN

Sözleşmeden Doğan Anlaşmazlıklar IV ...........8

 

Avukat O. Nuri UMAN

Şahitlikten Rücu ...........18

 

M. KAYALAR

Evlad Edinmede: Velayet Hakkı Nez Edilmiş Bulunan Ana veya Babanın Muvafakatini Esirgemesi Hali ...........20

 

Avukat Aziz BARIKAN

Ticari Taahhütler V ...........29

 

İmran ÖKTEM

Müsbet Tesbit Davası ...........36

 

Çeviri

İngiliz Yüksek Mahkemelerinin Harb Zamanındaki İçtihadları ...........38