Ankara Barosu Dergisi 1944 / 9

Makaleler


Ord. Prof. S. Şakir ANSAY

Mahkeme Önünde "Sulh" e Dair ...........1

 

İmran ÖKTEM

Tapu Kaydına İstinatla İktisap ...........7

 

Ali Ulvi AKSOY

Türk Ceza Kanununun 549 uncu Maddesinde Yazılı Kama, Saldırma ve Büyük Bıçak Gibi Yaralama Aletleri Hakkında ...........10