Ankara Barosu Dergisi 1944 / 5

Makaleler


Samim BİLGİN

Kanunsuz Alınmış Vergilerin İstirdadı Taleplerinde Müddet ve Mebdeler ...........1

 

Nuri HACIHABİBOĞLU

2311 Numaralı Kanun ve Tatbikatı Hakkında Düşünceler ...........5

 

Dr. Zahid Çandarlı

Borçlar Hukukundaki Akitlerde Müruru Zaman Levhası ...........10