Ankara Barosu Dergisi 1944 / 4

Makaleler


Çetin Ardalı

Milli Korunma Kanununda Fatura Meselesi ...........1

 

Vehap BUCAK

Evlenmek İstiyen Subaylardan Kimler İzne Tabidir? ...........4

 

Dr. Zahid Çandarlı

Borçlar Hukukundaki Akitlerde Müruru Zaman Levhası ...........8

 

Hakim Kemal DEMİROĞLU

Temyiz Mahkemesinin Tahliye Salahiyeti ...........11