Ankara Barosu Dergisi 1944 / 1

Makaleler


Avukat Asım RUACAN

Temyizi Kuvvetlendirmek mi, İstinat Teşkilatı mı? ...........3

 

Nezahat GÖRELİ

Mecurun Tahliyesi Taleplerinde İhtarın Yeri ...........10

 

Zihni BETİL

Cumhuriyet Müddeiumumileri, Temyiz İsteklerini Geri Alabilirler mi ? ...........13

 

İmran ÖKTEM

Milli Korunma Kanunu - Kira Akitleri - Tahliye ...........16