Sosyal Medya

   

Önemli Tarihler

 • Bildiri özetlerinin son gönderimi
  01 Mart 2022
 • Kabul edilen bildirilerin ilanı
  15 Mart 2022
 • Kongre Programının ilanı
  01 Nisan 2022
 • Kurultay tarihi
  26-29 Mayıs 2022

 

ANKARA BAROSU

12. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI

YÖNERGESİ

 1. Konu:
Ankara Barosu Başkanlığı, 12. Uluslararası Hukuk Kurultayı’nı 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Tesisleri’nde “Göç ve Mülteci” konusunda yapma kararı almıştır.
 1. Biçim:

Kurultayda gerçekleşecek toplantılar; panel, açık oturum, çalıştay ve poster sunumunu kapsamaktadır. Kurultayda gerçekleşecek oturumlara talep halinde konuşmacıların online olarak katılım sağlaması mümkün olacaktır. Kurultayda gerçekleşecek toplantıların, talep eden diğer Barolarca hibrit yöntemiyle izlenmesi sağlanacaktır.

 1. Kurultay Organları:

Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu olmak üzere iki ayrı kurul faaliyet yürütecektir. Bu kurulların oluşumunda yetkili organ Ankara Barosu Yönetim Kurulu’dur.

 1. Yöntem:

Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu ile aşağıda yer alan koşullar çerçevesinde hareket edecektir.

 1. Kurultay, Yürütme Kurulu tarafından kural olarak açık çağrı usulü ile duyurulacaktır. Ancak Yürütme Kurulu’nun davetli konuşmacı çağırması mümkündür.
 2. Bildiri özetleri, 500 kelimeyi aşmayacak şekilde İngilizce ve Türkçe olacaktır. Katılımcılar özel oturum önerebilirler; özel oturumda yer alacak bildiriler Bilim Kurulu tarafından birlikte değerlendirilir.
 3. Yürütme Kurulu’nun seçeceği iki kişiden oluşan Sekretarya, bildiri özetlerini yazarlarının isimlerini kapatarak Yürütme Kurulu'na sunar. Sekretarya üyeleri Bilim Kurulu’nda yer almayacaktır.
 4. Yürütme Kurulu, isim kapalı bildiri özetlerinin uzmanlık alanına göre Bilim Kurulundan hangi üyeye gönderileceğini belirler ve Sekretarya'ya bildirir. Yazışmaları Sekretarya yürütür.
 5. Bilim Kurulu, bildiri özetlerini Yönerge ekindeki kriterlere göre değerlendirir.
 1. Kurultay Programı ve Telif:

Kurultay programı Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanır.

Kurultay kitap ve yayınlarında yer alan bildirilere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

 1. Kurultay Takvimi:

Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu’nun onayı ile açık çağrı metnini en geç 04.01.2022 tarihinde ulusal ve uluslararası mecrada duyuracaktır.

01.03.2022 tarihine kadar bildirilerin gönderilmesi talep edilecek, 15.03.2022 tarihinde kabul edilen bildiriler duyurulacak, 01.04.2022 tarihinde ise program kesinleştirilecektir.

 1. Yürürlük:
Bu Yönerge, 30.12.2021 tarihinde Ankara Barosu Yönetim Kurulu toplantısında 30.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir.