Kadın Hakları El Kitabı 1.Basım Kadın Hakları El Kitabı 2.Basım Kadın Hakları El Kitabı 3.Basım Kadın Hakları El Kitabı 4.Basım Kollektif Mülkiyetten İştirak Halinde Mülkiyet 1946  Kıbrısın Bugünkü Durumu
1960 Antlaşmaları Işığında

Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı (Panel)2004 Kamu Kesimi Avukatlarının Sorunları  ve Öneriler Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Mevzuat Kıbrıs Sorunu Aralık 2001 Kıbrıs Sorunu Haziran 2002 Kurul ve Komisyonlarının Kuruluş,Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge

Kamu Avukatları Kent ve Çevre Davalarında
Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan
Mahkeme Kararları
Kadın Hakları El Kitabı 2008 Kadın Hakları el Kitabı 2009 KÜRESEL ISINMA,
TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE
GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI