- HAKKIMIZDA


Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla kurul şeklinde oluşturulmuştur.

Ankara Barosu olarak Çocuk Hakları Merkezi kurulmasının öncülüğü yapılmış, 13 Haziran 2000 yılında Çocuk Hakları Kurulunun yanı sıra Çocuk Hakları Merkezi oluşturulmuş ve çalışmaya başlatılmıştır. 2000 yılından itibaren  “Ankara Barosu Kurul, Komisyonlar, Merkez ve Kulüpler Yönergesi” uyarınca Çocuk Hakları Kurulu ve Çocuk Hakları Merkezi birleştirilmiş olarak çalışmaktadır.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Üniversiteler ve Üniversiteler Bünyesindeki Çocuk Koruma Birimleri, Barolar ve Çocuk Hakları Kurulları, Uluslar arası Kuruluşlar, Hükümet Dışı Kuruluşlar, Hükümetler Arası Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışılmaktadır.