YENİ ADLİ YIL, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEMİZİN YILI OLACAKTIR!

Türkiye Cumhuriyeti 1923'den beri bağımsız, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk ise devletimizin adaleti tüm yurttaşlarımıza tarafsız, eşit ve güvenilir uygulama noktasında birlik olmamızın temeli ve çimentosudur. Hukuk, ulus olarak bir arada adaletle ve barış içinde yaşayarak, kamusal alanın çoğulcu, renkli ve özgürlükçü yapısına dayalı olarak çeşitli aktörlerin demokrasi kültürünü üretebilmesinin imkanı, Cumhuriyetimizin dinamiği olarak da yaşam alanlarımızın güvencesidir. 

Dolayısıyla yargının bağımsız oluşu ve tüm ulusun her bireyi için eşit ve adil bir varlık kazanması da hukukun kişilere ve kurumlara göre değiştirilemez ve evrilemez olduğu gerçeğini ve zorunluluğunu bizlere göstermektedir.

Bilinmelidir ki, biz hukuk neferleri olarak mücadelemizi; toplumun huzuru, güveni ve adalet dolu yaşam olanaklarına kavuşması ve her bireyin haklarını özgürce kullanabilmesi için sürdürmeye kararlıyız.

Ne yazık ki ülkemizde; hukukun insan hak ve özgürlüklerine dayalı olarak işleyip realize edilme durumu, OHAL şartlarında ve eşitsiz rekabete dayalı plebisit halk oylaması şeklinde yapılmış olan 24 Haziran seçimleri ardından işlevsizleştirilmiştir. 

Şu çok açık ki, yargı bağımsızlığı sağlanamadığı ve yok edilme noktasına getirildiği için; yargı, toplum adına adaleti uygularken hızlı, etkin ve adil yürütülmemektedir.

Öte yandan yargının getirildiği bu durum, yurttaşların hak ve özgürlüklerini ve adalet arayışlarını, uzun tutukluluk gibi pratikler ile baskı altına alma, muhalif çıkan sesleri kesme, demokrasinin olmazsa olmaz şartı olan "çok sesliliği", "tek sesliliğe" dönüştürme işlevi görmektedir. 

Bu yüzden siyasi otoritenin; hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve adalete güven duyulması için tarafsız ve bağımsız bir yargıya saygı duyması; devletin aslında adalet, adaletin de ancak hukukla sağlanabileceğini bilmesi, toplumsal barışın ve esenliğin kendisini ancak bu şekilde yeniden üretebileceğini anlayabilmesi için gerekli ve zorunludur. Bağımsız savunmanın ve hukukun güvenceleri olan biz avukatlar, yeni adli yılda cesaretle "Adalet" ve "Hukuk" diyeceğiz.

Dolayısıyla, hukukun evrensel normlardan koparılarak, taraflı ve bağımlı hale getirildiği bu dönemde; yeni adli yılımız, bizlerin, hukuk yolunda vereceğimiz mücadelenin yılı olarak başlayacaktır.

Çünkü toplumsal düzen ve huzur için neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna; şahısların tek tek çıkarlarına ve adalet anlayışlarına göre değişmeyen ve toplumsal sözleşmenin ürünü ve adaletin kaynağı olan hukuk karar verir. Modern ve medeni yaşımın özü budur. 

Cumhuriyetimizin sönmeyen aydınlık ışığında, yargının; hiçbir otoriteye bağımlı olmadan, tarafsız yargılamada kendini gösterdiği ve herkes için adil işlemesi temennisiyle yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza ve yargı camiasına hayırlı olmasını diliyor, mücadelemizi hukukun üstünlüğü ile toplumsal barış için yapacağımızı bildiriyoruz.

Saygılarımızla.