YASAKLANAN KÖPEK IRKLARI KONULU KURULTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Yasaklanan Köpek Irkları” konulu kurultay, 20 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Kurultaya, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları Av. Burcu Yağcı ve Av. Neşe Özkanoğlu katıldı.