YARGIDA KADIN PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu ile Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği işbirliği ile düzenlenen “Yargıda Kadın Paneli”, 6 Mart 2020 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını SODAD Başkanı Av. Kemal Akkurt’un yaptığı ve moderatörlüğünü SODAD Genel Sekreteri’nin üstlendiği panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, yargıç Şükran Alemdağ Koçöz, Gülçin Akçay katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. İdil Yalçıner Şimşek ve meslektaşlarımız izledi.