YAPAY ZEKA ÇAĞINDA HUKUK RAPORU NİHAİ SUNUMU YAPILDI

Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarının ortak düzenledikleri çalıştaylar ve teknik uzmanlar ile akademisyenlerden alınan görüşler eşliğinde hazırlanan “Yapay Zeka Çağında Hukuk Raporu” nihai sunumu 21.12.2019 tarihinde İstanbul Barosu Merkez Konferans Salonunda yapıldı. 

Sunum öncesi İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon ve İzmir Barosu Başkan Yardımcı Av. Özgür Yılmazer tarafından yapılan basın açıklamasında özetle; Türkiye’nin ilk “Yapay Zeka Çağında Hukuk Raporu”nun hem Baroların gelişen teknolojilere ilişkin yapacakları çalışmalarda bir yol haritası olacağı, hem de konuyla ilgilenen kişiler açısından süreci öngörülebilir kılacağı, konu alanında çalışma yapmak isteyen meslektaşlar için Baroların rollerinin önemi ve disiplinlerarası çalışmaların gerekliliği hususlarına vurgu yapıldı. Raporda emeği olan tüm meslektaşlarımıza, teknik uzman ve akademisyenlere ayrıca  Ankara Barosu Bilişim Teknoloji ve Hukuk Kurulu’na, raporun yazarlarından olan Ankara Barosu üyesi Av. Gülşah Deniz Atalar’a, Av. Orhan Başçavuşoğlu’na ve Av. Serdar Arslan’a teşekkür ederiz. 

(Rapora buradan ulaşabilirsiniz)