VERGİ YASALARINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen “Vergi Yasalarında Güncel Değişikliklerin Değerlendirilmesi Paneli”, 16 Ocak 2020 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la getirilen vergi değişiklikleri hakkında Türkiye çapında düzenlenen ilk panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Av. Mahcemal Seyhan yaptı.
Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Akkaya’nın üstlendiği panele, Prof. Dr. Billur Yaltı, Doç. Dr. Ayhan Selçuk Özgenç, Doç. Dr. Oytun Canyaş, Dr. Ögr. Üyesi Ertuğrul Akçaoğlu, Dr. Ögr. Üyesi İbrahim Nihat Bayar konuşmacı olarak katıldı.