VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ANAYASA MAHKEMESİ´NE BİREYSEL BAŞVURU PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Vergi Uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru" başlıklı panel, 28 Mart 2019 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir yaptı. Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Akçaoğlu’nun üstlendiği panele, Anayasa Mahkemesi Başraportörlerinden  Yunus Emre Yılmazoğlu, Mehmet Sadık Yamlı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bahçeci konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir, devletin üstlendiği kamu hizmetlerini zamanında yerine getirebilmesi için kamu gelirlerine ihtiyaç duyduğunu belirterek “Bunu sağlayabilmek için de kişilerin kasasına el uzatır. Vergileme yetkisini kullanırken devletin kişilerin mülkiyetine, yani kasalarına kamu yararı gerekçesi ile el atarken hukuk devleti hassasiyetini göstermesi ve anayasal hak ve özgürlüklere müdahale etmemesi gerekir. Ancak devletin vergilendirme yetkisini kullanırken kimi zaman anayasal hak ve özgürlüklere müdahalesi söz konusu olduğunu hepimiz görebiliyoruz ve hatta yaşayabiliyoruz.” diye konuştu. 

Vergi hukukunun bakir bir alan olmasına rağmen meslektaşlarımızın sakındığı bir alan olduğuna değinen Demir, “Ancak özellikle bu dönem Vergi ve İdare Hukuku Kurulu’nun gerek kurul içi çalışmaları gerekse düzenlenen panelleriyle bu alana ilgi ve eğilimin oldukça artmış olduğunu birebir görüyorum.” şeklinde konuştu.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol, Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Av. Mahcemal Seyhan ile kurul üyeleri ve çok sayıda meslektaşımız izledi.