VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU ETKİNLİĞİ YAPILDI

Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü ve Vergi ve İdare Hukuku Kurulu işbirliğiyle düzenlenen “Vergi Kaçakçılığı Suçu” etkinliği 21 Şubat 2020 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon’un yaptığı etkinliğin moderatörlüğünü Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Av. Mahcemal Seyhan üstlendi. Etkinliğe konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cenker Göker, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Hüseyin Eken ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Birol Kırmaz katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol ve çok sayıda meslektaşımız izledi.