VENEDİK KOMİSYONU VE AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI VE HUKUK DEVLETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1969 TARİHLİ AVUKATLIK KANUNUN’DA YAPILAN 2020 DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ORTAK GÖRÜŞÜ
Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Genel Müdürlüğünün
1969 Tarihli Avukatlık Kanunun’da yapılan 2020 değişiklikleri hakkında ortak görüşüne buradan ulaşabilirsiniz.