VEKALETNAMELER İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ´NE YAPILAN BAŞVURUMUZ

İş sahipleri tarafından meslektaşlarımızın adına ve onların gıyabında noterlere vekaletname düzenlettirildiği fakat vekaletnamelerin meslektaşlarımıza ulaşımı ve teslimi noktasında sıkıntılar ve istemeyen şekilde meslektaşlarımızın zorla dahil edildiği vekalet ilişkilerinin doğması ve tebliği hususunda problemler yaşanmaktadır. 

Ankara Barosu olarak vekalet ilişkilerinin sağlam temele oturması, kamu görevi niteliği taşıyan avukatlık mesleğinin saygınlığının ve hak ve yetkilerinin korunması yönünden noterler tarafından meslektaşlarımız adına fakat huzurlarında düzenlenmeyen vekaletnamelerin ilgili meslektaşımıza haber veren bir sistemin uygulanmaya başlanması için durumun kısa mesaj yoluyla meslektaşlarımıza bildirilmesiyle sorunun çözümü noktasında Türkiye Noterler Birliği ile görüşmelere başlanmıştır.

Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilen yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.