UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi ve KARSEM KTO Karatay Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Uzlaştırmacı Eğitimi” ABEM’de gerçekleştirildi.
Eğitim programlarına katılım gösteren meslektaşlarımıza sertifikaları, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın tarafından takdim edildi.