ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI´NDA 3.GÜN

Ankara Barosu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılan 8 ayrı oturumla sürdü.
 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurultay’ın üçüncü gününde, Anayasa Yapımı Yeni Eğilimler ve Sorunlar, Olağanüstü Yönetim Usulleri, Muhalefet Hakkı ve Parlamento, Demokrasi Perspektifinden 2017 Anayasa Değişiklikleri Çözüm mü Kriz mi, Seçimler ve Demokrasi, 21. Yüzyılda Ulus Devletin Krizi, Yargıya Erişim, Küresel Bir Sorun Olarak Göç ve İltica  konulu oturumlar gerçekleştirildi.

 

TARİH: 13 Ocak 2018

YER: TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi