ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR SERİSİ TÜRKİYE´DE TAHKİM UYGULAMARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen "Uluslararası Çalışmalar Serisi Türkiye'de Tahkim Uygulamaları" konulu panel, 18 Nisan 2019 günü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Merkezi Başkanı Av. Orhan Başçavuşoğlu'nun yaptığı panele Ankara üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Nadi Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşaviri Av. Yasin Ekmen ve ISTAC Yönetim Kurulu üyesi ve TBB Temsilcisi Av. Mehmet Rıfat Bacanlı konuşmacı olarak katıldı.
Paneli Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın izledi.