ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR SERİSİ 2-TAHKİM YARGILAMASI VE TARAF VEKİLLİĞİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Avrupa Birliği Dış İlişkiler Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası Çalışmalar Serisi 2-Tahkim Yargılaması ve Taraf Vekilliği” konulu etkinlik, 29.01.2020 tarihinde ABEM’de yapıldı
Açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Avrupa Birliği Dış İlişkiler Merkezi Başkanı Av. Orhan Başçavuşoğlu’nun yaptığı panelin moderatörlüğünü Av. M. Hakan Çınar üstlendi. Panele konuşmacı olarak Av. Saygın Yazıcıoğlu ve Av. Erman Özgür katıldı.