TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞIMSIZDIR İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR!

Türkiye Cumhuriyeti, 1923 senesinden bu yana egemenliği kayıtsız şartsız milletine ait olan, demokratik, laik bir ulus devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, 1923’ten beri hukuki sınırları içerisinde ulusal ve uluslararası arenada egemen bir devlettir ve ilelebet payidar kalacaktır. Bu sebeple gerek kişi ve kurumlarca gerekse bizzat diğer devletlerce iç işlerine karışılamaz, işlerliğine müdahale edilemez. Bu; hiç kimsenin, kişi ya da kurumun ve hiçbir devletin haddine değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti bütününün bir parçası olan bizler, son dönemde herkesin malum olduğu gelişmelerle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmaya çalışılan diplomatik ve siyasi tahakküm denemelerini kabul etmiyoruz. Bu, bizim emperyalist devletlere karşı kazandığımız yaklaşık 100 yıllık destansı zaferimizden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı bağımsız Türkiye’ye olan inancımız ve bağlılığımızdan gelmektedir. 

Ve bir bütünün parçası olan bizler, yaşanan aynı gelişmelerde yürütülen siyasi politikayı ve bu politikanın sonucunda yaşanan hukuksal gelişmeleri de endişe ile takip ediyoruz. Ev hapsine evrilen tutuklama tedbiri, yapılan dış müdahalelerin ve kurulmaya çalışılan diplomatik tahakkümün bizzat siyasi iktidarca üstü kapalı olarak hukuk yoluyla ve şekli değiştirilerek kabul edildiği görüntüsü vermektedir. Oysa hukuk ve adil yargılanma herkes için aynı, eşit, değişmez ve duruma göre evrilemez bir ihtiyaç, en temel insan hakklarındandır. Böylece bağımsız yargının önemi ve vazgeçilmez varlığı, sadece ulusal boyutta değil uluslararası arenada bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Hukukun herkes için olması; yaşanan diplomatik ve siyasi gelişmelerden bağımsızdır ve sadece P.A. Brunson için değil bu ülke üzerinde yaşayan ve adalet talep eden, adaletle yaşama hakkı olan her kişi ve her canlı için ayrı ayrı geçerlidir. 

Bizim duruşumuz; egemen ve bağımsız bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti altında sadece ve sadece hukuktan yanadır. Ve o hukuk; kişilere göre evrilemez, değiştirilemez ve üstü kapalı olarak şekil değiştiremez. 

Saygılarımızla.