TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRİNCİ BAŞBAKANI VE İKİNCİ CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’YÜ SAYGI, ÖZLEMLE VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Ömrü vatan savunması sırasında cephelerde geçen, emparyalist güçlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıdıklarını dünyaya ilan ettikleri Lozan Antlaşması’nın ve çok partili sisteme geçişin mimarı, dünyanın kan gölüne döndüğü yıllarda ülkemizi İkinci Dünya Savaşı’na sokmamayı başararak binlerce çocuğun annesiz, babasız kalmasına engel olan Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü saygı, özlemle ve şükranla anıyoruz.