TÜRKİYE´NİN HUKUK DÜZENİNİN DÖNÜŞÜMÜ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen  “Türkiye’nin Hukuk Düzeninin Dönüşümü” konulu panel, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ile İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Kerem Altıparmak yaptı.
Ankara Barosu Başkanı Sağkan ülkemizdeki hukuk düzenine ilişkin OHAL KHK'larına ve bir kişinin lütfuna indirgendiği bir Türkiye’ye uyandığımızı, liyakat ve teamülün yapısöküme uğratıldığını, evrensel hukuk ilkeleri ve temel özgürlüklerin bizzat kanun uygulayıcıları tarafından ihlal edildiğini söyledi.
İnsan hakları felsefesine ve hukukçu olmanın sorumluluğuna değinen Sağkan: "Bu farkındalık, modern hukuk sistemlerine sahip olan diğer dünya ülke vatandaşlarından farklı, içinde bulunduğumuz karanlık günler sebebiyle onlardan bir adım öndedir. Çünkü biz; insan haklarının felsefesini, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkınının, en temel evrensel hukuk prensiplerinin kıymetini kitaplardan okumak yerine senelerdir yaşayarak ama en çok boyun eğmeyerek idrak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ise avukatların yaşadığı sorunlara ve ülkemizde yargının geldiği noktaya ilişkin  avukatların savunma yaparken duruşma salonlarından yaka paça çıkarılarak tutuklanmalarına ve ofis basmaların yaşandığına, savunma görevini yaparken savunulma durumuna düşüldüğüne, savunmanın sesinin artık kısılmaya ve kesilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Demir: "Biliyoruz ki doğruyu savunmak, gerçeği söylemekle eşdeğerdir. Üzülerek ancak cesurca söylemeliyiz ki, Yargımızın tam anlamı ile yürütmenin yönetimine girmesinin istenildiği, insanların diline, dinine, siyasi görüşüne göre yargılamalar yapılmasının olağanlaştırılmaya çalışıldığı, düşünmenin ve söylemenin eskisinden de çok suç sayıldığı ACI BİR GERÇEKTİR." diye konuştu.
Üç oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda “Anayasal Düzen ve Meşruiyetin İnşası” hususu ele alındı. İlk oturuma, Dr. Dinçer Demirkent, Prof. Dr. Ece Göztepe, Dr. F. Ceren Akçabay ve Dr. Berke Özenç katıldı.
“Devlet Aygıtı ve Yürütme Organı” başlıklı ikinci oturuma da Çiğdem Toker, Dr. Çiğdem Sever, Doç. Dr. Burak Öztürk ve Bahadır Özgür konuşmacı olarak katıldı.
“Yargının Bağımsızlığı ve Bağımlılığı”nın tartışıldığı son oturuma da Erdal Doğan, Ali Duran Topuz, Prof Dr. Nihal Saban ve Dr. Öznur Sevdiren katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol izledi.