TÜM KAMUOYUNA: ´´HUKUK, KRİZLERİN AŞILMASININ MOMENTUMUDUR´´

Genişletilmiş Ege-Marmara Baro Başkanları toplantısı, Aydın Barosu'nun ev sahipliğinde, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda Baro Başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran konuşma yaptı. 

Toplantı sonrası hazırlanan sonuç bildirgesinde, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve gelinen durumun aşılması yönünde önemli değerlendirmeler yer aldı. Bildirgede, krizin aşılmasında hukukun önemli bir momentum olduğuna ve yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekilerek, "Yargının güvenilir olması, onun bağımsız ve tarafsız olması ile olasıdır. Baro Başkanları yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında, sadece kendi yurttaşlarına değil, dünya kamuoyuna da güvence verilmedikçe, krizin aşılabilmesinin olası bulunmadığı kanısındalar." ifadeleri yer aldı.

Toplantıyı, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan izledi.

Genişletilmiş Ege-Marmara Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesi şu şekilde:

" 11 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Ege-Marmara Baro Başkanları Toplantısı'na katılan Baro Başkan ve temsilcileri,  aşağıdaki hususları kamuoyuna duyurmayı gerekli görmüşlerdir:

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Baro Başkanları, bir süper gücün emperyalist küstahlığı ile karşı karşıya bulunduğumuzu tespit etmektedirler. Bu aşamada, gelinen noktaya dair eleştirilerini saklı tutan baro başkanları, krizin aşılması bağlamında iktisaden yapılması gereken düzenlemeleri yeterli kılabilecek en önemli değişikliğin, “yapısal reform” başlığı altında “yargı reformu” olduğuna işaret etmektedirler. Yargının güvenilir olabilmesi, onun bağımsız ve tarafsız olması ile olasıdır. Baro Başkanları, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında, sadece kendi yurttaşlarına değil, dünya kamuoyuna da güvence verilmedikçe, krizin aşılabilmesinin olası bulunmadığı kanısındadırlar. 

Bu bağlamda; 16 Nisan ve 24 Haziran süreçlerinin ihtiva ettiği“rejim değişikliği”, somut görüntü itibariyle hukuk devleti iddiasını yok etmiştir. Özellikle de, kuvvetler ayrılığının birliğe dönüştüğü bir düzlemde, devlet yönetiminde hukuk ağırlığı yitirilmiştir. Hukuk, krizlerin aşılmasının momentumudur. Onu krizin bir parçası ve nedeni olarak görüp gözetmek ve siyasal stratejilerin uygulama alanı olmaya yöneltmek, hukuk güvensizliği yaratacaktır ki, orada bunalım da kaçınılmaz olacaktır. Yürütmenin siyaseten ihtiyaç duyduğu zamanlarda, bizzat  yürütme tarafından atananların tutuklama ve tahliye kararı verdiği bir düzlemde, kutsiyet atfettiğimiz pek çok değer tahrip olmaktadır. Başka ülkelerin başbakanlarının ülkemizi ziyaretlerinde, cezaevindeki yurttaşını alıp götürebildiği ortamlar, yargı sözcüğünün anlamını değiştiren uğraşlardır. 

Yargı bileşenlerinden hakim ve savcıların mesleğe kabulü ile başlayan, atama ve yer değiştirmelerinden disiplin soruşturmalarına kadar uzanan geniş bir açının güven vermediği atmosferde, hukuk gelişip serpilmez, yetişip büyümez. Laik eğitim düzeninden hızla uzaklaşılmış olması bu gerçekliğe eklemlenince, gelinen noktanın vahameti de büyümektedir. Nitekim, yüzden fazla hukuk fakültesinin yetersiz eğitimlerinin geleceği biçimlendirmesi olası ise, bu biçimlenmenin ideal olamayacağı son derece belirgindir. Son kez YÖK tarafından alınan karar ile, üniversite tercihlerinde hukuk fakültelerinin ilk 190.000 düzeyine çıkartılmış olması da, geleceğin tahayyülü açısından iyimser olmayı güçleştirmektedir. 

Baro Başkanları, bir yargı reformuna olan ihtiyacı ifade etmeyi, bugün tarihe düşülen not olarak değerlendirmekte ve önemsemektedir.
Ülkemizde 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle OHAL rejiminin sona ermiş olmasını değerlendiren Baro Başkanları, anayasaya aykırı olarak yapılan değişiklik ile OHAL’in 3 yıl süre ile uzatıldığını tespit etmektedirler. Kamu görevlilerinin kovuşturmasız ve savunmasız olarak görevden alınması ve gözaltı sürelerinin anayasaya rağmen uzatılması, yeni dönemin hukuk algısını ortaya koymaktadır. OHAL sürecinin yarattığı insan hakları ihlallerinin aşılmasının, hukuk güvenliğinin yeniden tesisi ile mümkün olabileceği gözetilmemiştir. Keza, süreç içerisinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin düzenlemeleri de, anayasaya aykırı bir dizi değişiklik içermektedir. 

İdare Mahkemelerine atanacak yargıçların hukukçu olması zorunluluğuna dair % 20’lik oranı kaldıran, herhangi bir fakülteden mezun olan herkesin hakim olmasının yolunu açan, bakan yardımcılarının Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıda görev alabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler de aynı algının sonucudur. 

Baro Başkanları, gerek içinde bulunduğumuzu koşulları ve gerekse geleceğe yönelik öngörülerinin süreçlerini değerlendirirken, avukatlık mesleğine ilişkin siyasal iktidar kaynaklı karşıtlığın süregeldiğini işaret etmektedirler.

Avukatlar tarihsel süreçlerde, otoriterleşmenin en temel göstergelerinden birisinin, bu mesleğe yönelen saldırılar olduğunun bilincindedir. Sıkıyönetimler, DGM’ler, Özel Yetkili Mahkemeler, Sulh Ceza Hakimlikleri ve OHAL süreçlerinden aldığımız derslerle uluslar arası alandaki göstergeler, bu gerçekliği tüm çarpıcılığı ile ortaya koymaktadır. Ancak aynı göstergeler, olağanüstü dönemlerde avukatlara ve onların örgütü olan Barolara mücadeleyi dayatmaktadır. Baro Başkanları, bu süreçte de aynı yöntemi uygulamayı tarihsel bir görev olarak görmektedirler.  

Baro Başkanları, içinde bulunduğumuz kritik dönemde avukatların mesleki sorunlarını geniş bir çerçevede tartışmış olmalarına karşın, içinde bulunduğumuz bu kriz ortamında sorunları kamuoyu ile tartışmak yerine, çözüm önerileri konusunda vardıkları görüş birliğine dair kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Hukuk Devleti idealimiz gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ADANA BAROSU BAŞKANI
AV.VELİ KÜÇÜK  

AFYON KARAHİSAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV. CANAN KESTİOĞLU 

ANKARA BAROSU BAŞKANI
AV.HAKAN CANDURAN

ANTALYA BAROSU BAŞKANI
AV.POLAT BALKAN 

AYDIN  BAROSU BAŞKANI
AV.GÖKHAN BOZKURT

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI
AV.EROL KAYABAY  

BURSA BAROSU BAŞKANI
AV.GÜRKAN ALTUN 

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
AV.BÜLENT ŞARLAN 

DENİZLİ BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV.HALİL AKÇİL 

EDİRNE BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
AV.KAAN POLAT 

HATAY BAROSU BAŞKANI
AV.EKREM DÖNMEZ  

ISPARTA BAROSU BAŞKANI
AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
AV.MEHMET DURAKOĞLU 

İZMİR BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
AV.MUSTAFA ÇETİN

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI
AV.TURGAY HINIZ 

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI
AV.SERTİF GÖKÇE 

MANİSA BAROSU BAŞKANI
AV.ALİ ARSLAN 

MERSİN BAROSU BAŞKANI
AV.BİLGİN YEŞİLBOĞAZ 

MUĞLA BAROSU BAŞKANI
AV. CUMHUR UZUN 

SAKARYA BAROSU BAŞKANI
AV.ZAFER KAZAN  

UŞAK BAROSU BAŞKANI
AV.GÜRCAN SAĞCAN 

YALOVA BAROSU BAŞKANI
AV.HAKAN GERGEROĞLU