TÜKETİCİ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu tarafından düzenlenen Tüketici Hukukunda Güncel Sorunlar Paneli, 21 Nisan 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“Ankara Barosu Ticari Haklar Kurulu tarafından düzenlenen Tüketici Hukukunda Güncel Sorunlar Paneli’ne hepiniz hoşgeldiniz.

Tüketicinin korunması, ilk inanışlardan beri insanlık tarihinde var olan bir kavramdır. Bu kavramın geçmişi, dini bir buyruk olan Eski Ahit’e kadar uzanmaktadır.

İlk yazılı kanunlar olarak bildiğimiz Hammurabi Kanunları ile Sümer, Hitit ve eski Hint kanunları, yiyeceklerin saflığının korunması, ölçü ve tartıda dürüstlüğün sağlanması gibi düzenlemeler içermektedir.

Tarihsel süreçte 1215 tarihli Magna Carta ile bu konuda önemli gelişmeler yaşanmış; Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise tüketicilerin korunması kavramının kurumsallaşması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Dünyanın giderek tüketim toplumuna dönüşmesiyle tüketicinin korunması kavramı da hukuk politikasının en önemli konularından biri haline dönüşmüştür.

Bugün tüketicilerin, baş döndürücü bir hızla dönen tüketim çarkı içinde kaybolmamaları, kitle iletişim araçları ve reklamların yanıltıcı büyüsüne kanıp zayıf duruma düşmemeleri için bilinçli ve örgütlü davranmaları kaçınılmazdır.

Ülkemizde tüketicilerin korunması alanında yapılan çalışmaların tek bir elden yürütülmesi, 1993 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile başlamıştır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8 Eylül 1995 yılında yürürlüğe girmesi ise tüketicinin korunması alanında bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye’de tüketiciler, ilk kez yasal, kurumsal ve örgütsel haklar elde etmişlerdir. Mevzuatta dağınık şekilde yer alan çok sayıda düzenleme, çerçeve kanun niteliğinde olan bu yasayla bir başlık altında toplanmıştır.

Tüketici beklentileri ve AB mevzuatına uyum sürecinin yeni bir kanun yapma zorunluluğunu ortaya koyması ile 28 Mayıs 2014 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Ankara Barosu, Avukatlık Kanunu’ndan aldığı özel yetkiler çerçevesinde Tüketici Hukuku alanındaki çalışmalarını, Tüketici Hakları Kurulu vasıtasıyla ve özellikle tüketici hukuku ağırlıklı çalışan meslektaşlarımız aracılığıyla sürdürmektedir.

Ankara Barosu olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve meslek yaşantımızda karşılaştığımız olaylarda, tüketicilerin haklarını etkin bir şekilde nasıl kullanmaları gerektiğini bilmediklerini; değişen olaylar karşısında farklı alanlarda sürekli yeni güncel sorunlar doğduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle Tüketici Hakları Kurulumuzun değerli katkıları ile tüketici hukukunda yaşanan güncel sorunları bu panelde değerlendirmek istedik.”

Oturum başkanlığını Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Köseyener’in üstlendiği panele, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi İlhan Kara, Ankara 10. Tüketici Mahkemesi Hakimi Mehmet Tonguç Aslan, Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Başkanı Av. Ebru Çalışkan’ın ve Ankara Barosu’ndan Av. Buğcan Çankaya konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, Ankara Barosu Saymanı Av. Evrim Dost da izledi.

TARİH: 21 Nisan 2017
YER: ABEM