TOPLUMSAL EYLEMLERDE GÖZALTI AVUKATLIĞI MERKEZ İÇİ EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından “Toplumsal Eylemlerde Gözaltı Avukatlığı merkez içi eğitimi” yapıldı. Eğitime katılan meslektaşlarımıza katılım belgesi verildi. Eğitmenlerden Av. Murat Yılmaz ve Av. Senem Doğanoğlu'na, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Doğan Erkan tarafından plaketleri takdim edildi.