TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE HUKUK EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk" konulu merkez içi eğitim, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde 2 - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Eğitimde, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerde bu sözleşme şartlarına uyulup uyulmadığını izleyen  GREVIO'nun 15 Ekim 2018 tarihinde Türkiye için hazırladığı rapora ilişkin olarak ülkemizde kadına yönelik şiddetin ana sebepleri değerlendirildi. Toplumun her alanında kadının annelik ve bakım rollerine sürekli vurgu yapılması ve  toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu yönde körüklenmesine dair raporda dikkat çekilen sorunlar ele alındı.
Eğitime, Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Arıhan Koçak, Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Sibel Kızılkaya İtkü katılım gösterdi.
Eğitimi, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Saymanı Av. Hava Orhon izledi.