TIP HUKUKU ALANINDA ÜREME TEKNİKLERİNDE HUKUKİ MESELELER PANELİ YAPILDI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Hukukçu Hekimler Enstitüsü’nün işbirliğiyle düzenlenen “Tıp Hukuku Alanında Üreme Tekniklerinde Hukuki Meseleler Paneli”, 20 Kasım 2019 Perşembe günü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Üç oturumluk panelin açılış konuşmalarını, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Hukukçu Hekimler Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tekin Ahmet Serel yaptı.