TASARRUFUN İPTALİ VE İCRA İFLAS KANUNU´NDA YARGITAY´IN SON İCTİHATLARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen "Tasarrufun İptali ve İcra İflas Kanunu'nda Yargıtay'ın Son İctihatları" konulu panel, 25 Mayıs 2018 Cuma günü, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Başkanı Av. Savaş Taşdan ve Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Bilgen Özcanlı'nın üstlendiği panelin, açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı.

Panele, İzmir Barosu avukatı ve 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Görevlisi Av. Talih Uyar konuşmacı olarak katıldı. İflasın ertelenmesi kararının yasal hükümlerinin kaldırılması sonrası, son yapılan konkordatoya ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren Uyar, borçluların alacaklardan mal kaçırmak kastıyla yapmış olduğu tasarruf işlemlerinin iptali için verilen son güncel Yargıtay içtihatlarına değindi.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hamit Baykara izledi.