TAHKİME GİRİŞ EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Tahkim Merkezi, CIArb, BTSO ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Tahkime Giriş Eğitimi”, 07.11.2021 günü gerçekleştirildi. ICC Tahkim Divanı Yönetim Kurulu üyesi Av. Bennar Aydoğdu ve DIAC, HKIAC, TIAC, ICC, TOBB Tahkim Hakemi Av. Dr. Serhat Eskiyörük tarafından verilen eğitimin koordinasyonu Ankara Barosu Tahkim Merkezi Başkanı Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirildi.