TAHİR ELÇİ´Yİ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Tahir Elçi; savunma mesleğinin aydınlığında, ömrü boyunca barışı ve insan haklarını koşulsuz savunmuş, hukukun üstünlüğünde çoğulcu demokrasi için mücadele vermişti.

Barış elçisi Tahir Başkan karanlık eller tarafından katledilmiştir. Üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen ona kıyanlar adalete teslim edilmemiştir. Eğer “Biz bir hukuk devletiyiz” diyeceksek meslektaşımıza yapılan bu kanlı saldırı derhal aydınlatılmalıdır. 

Ankara Barosu olarak hukukun sacayaklarından biri olan kutsal savunma hakkının savunucusu ve temsilcisi avukatların öldürülmediği ve tüm yurttaşlarımızın yaşam hakkının korunduğu bir ülke özlemiyle Tahir Elçi’yi katledilişinin 3. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.