SOMA´NIN 5. YILINDA HUKUKİ GELİŞMELERİN VE CEZA YARGILAMASI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Enerji Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen “TBMM Araştırma Komisyonu Çerçevesinde Soma’nın 5. Yılında Hukuki Gelişmelerin ve Ceza Yargılaması Kararlarının Değerlendirilmesi” paneli, 14 Mayıs 2019 Salı günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin’in yaptığı panelin görsel sunumunu Av. Duygu Çeribaşı ve Av. Ezgi Aybüke Dokuzoğlu hazırladı. Moderatörlüğünü Av. Turgut Nihat Cuhruk’un üstlendiği panele, Prof. Dr. Türkan Yalçın ve Av. Ömer Günay konuşmacı olarak katıldı.