SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE MARKA HUKUKU ALANINDA GETİRİLEN YENİLİKLER KONULU EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet (FMR) Kurulu tarafından düzenlenen 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler konulu kurul içi eğitim çalışması, 3 Mart 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Eğitim çalışmasının açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“1994 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün kurulması ve ardından da 10 Ocak 2017 tarihine kadar geçerliliğini koruyan KHK’lerin yayınlanması ile ciddi bir ivme kazanan sınai haklar konusunda elimizi çok hızlı tuttuk ve Ankara Barosu olarak 2000 yılında Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu’nu kurduk. Ardından, 2001 yılından itibaren Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’ni çıkartmaya başladık.

Bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyan FMR Dergisi’ni, yaklaşık 10 yıl aralıksız olarak yayınladık ve çok sayıda makale, yargı kararı ve yabancı mahkeme kararlarını ilgililerin bilgisine sunduk.

Yıllar içinde konuya ilişkin çok sayıda panel, sempozyum ve eğitim programlarını da gerçekleştirdik.

Bugün geldiğimiz noktada, FMR’nin üç temel alanından birisi olan sınai mülkiyet konusunda gerçekten de devrim olarak kabul edilebilecek Sınai Mülkiyet Kanunu, ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Biz de hızla meslektaşların konu hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla hem Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulumuz ve hem de kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademimiz ile eğitim, panel ve sempozyumları hayata geçirmek için çalışmalara başladık.

Dün Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Baromuzun ortak düzenlediği ’Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Marka Hukukuna Getirdiği Yenilikler konulu sempozyum, iki oturum halinde çok değerli hocalar, Yargıtay üyeleri, hakimler, uzmanlar ve avukatlar tarafından başarı ile tamamlanmıştır.

Nitekim bugün de Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulumuz, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler konulu kurul içi çalışması, kanunu konuşacağımız ikinci program olacaktır.

Yine bu hafta sonu başlayacak olan Marka Hukuku Eğitimi de AVSA tarafından planlanmış ve hem Türk Patent’in hem de çok değerli uygulayıcı ve akademisyenlerimizin katkıları ile marka hukukunda getirilen tüm yeniliklerin, tescil süreci ve yargı sürecini de kapsayacak şekilde anlatılacağı bir çalışma olacaktır.

Devamında tasarım hukuku ile patent hukuku alanında ve özellikle marka vekilliği ve patent vekilliği sınavlarına yönelik eğitimler de gerçekleştirilmelidir.

Biz Ankara Barosu olarak, kısa süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan’ı ziyaret ettik. Bu ziyaretin sonucu olarak Ankara Barosu ve Türk Patent arasında işbirliği yapılması konusunda da görüş birliği oluştu. Bu çerçevede en kısa sürede müşterek çalışmalarımıza da başlayacağız.

Baromuz, son derece önemli bu gelişmeleri yakından takip etmekte; yarıdan fazlasını avukatların oluşturduğu marka vekilliği ve patent vekilliğinde ve ayrıca konunun yargılama boyutunda hızlı bir şekilde meslektaşlarımızın eğitimini ve değişikliklere intibakını sağlamak adına her türlü çalışmaya başlamış olup devam da ettirecektir.

Bugün yapılacak olan kurul içi eğitim çalışmasını hazırlayan Ankara Barosu FMR Kurulu Sayın Başkanı Tuncay Songör’e ve tüm kurul üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunar; eğitim çalışmamızda başarılar dilerim.”

Moderatörlüğünü Ankara Barosu FMR Kurulu Başkanı Av. Tuncay Songör üstlendiği eğitim programına, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Özeroğlu ve Türk Patent ve Marka Kurumu Avukatı Gökhan Ergül konuşmacı olarak katıldı.

Egitim çalışmasını, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Birgül Tavşan Kayıran da izledi.

TARİH: 3 Mart 2017
YER: ABEM