SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu'nca düzenlenen "Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar" paneli, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Av. Güldeniz Doğan Alkan'ın üstlendiği panelin açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve FMR Hukuku Kurulu Başkanı Av. Koray Bulut yaptı. 
Av. Türkay Alıca, Av. Serdar Arıkan ve Av. Fethi Merdivan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde; sınai mülkiyet hakları ve dava şartı olan arabuluculuğun etkileri, sınai mülkiyet haklarına tecavüz halinde açılabilecek hukuk davaları ve sınai mülkiyet hukukunda tazminat hesabı konularında meslektaşlarımız için yararlı bilgilerin paylaşımında bulunuldu.
Kapanış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri gerçekleştirdi. Panelin ardından katılımcılara Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu Divanı tarafından plaket takdim edildi. Panele Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Çağrı Eryılmaz dinleyici olarak katıldı.