SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE TÜKETİCİ HAKLARI PANELİ YAPILDI

“Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar ve Tüketici Hakları Paneli”, 29 Kasım 2019 Cuma günü ABEM’de gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Başkanı Av. Ayla Songör’ün yaptığı panelin moderatörlüğünü Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Çağrı Eryılmaz üstlendi. Panele konuşmacı olarak Sigorta Tahkim Komisyon Hakemi Av. Melike Beyazıt ve emekli hakim Av. Naci Özdamar katıldı.