SIĞINMACILARA YÖNELİK ANKARA BAROSU’NUN SAĞLADIĞI HİZMETLER VE BU HİZMETLERE ERİŞİM PROSEDÜR VE KRİTERLERİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (İMPR) tarafından düzenlenen Sığınmacılara Yönelik Ankara Barosu'nun Sağladığı Hizmetler ve Bu Hizmetlere Erişim Prosedür ve Kriterleri Çalıştayı, 29 Aralık 2016 Perşembe günü Ankara Atlı Otel’de yapıldı.

Çalıştay’a, Ankara Barosu Saymanı Av. Evrim Dost ile Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu, Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu, Kadın Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi, Adli Yardım Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi ve CMK Merkezi’nden temsilciler katıldı.

IMPR Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan’ın da bir konuşma yaptığı çalıştayda kurul ve merkez temsilcileri tarafından kurul ve merkezlerin işleyiş ve yapıları, çalışma yöntemleri ve geçmiş dönem faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı. IMPR’da avukatlık görevini yürüten aynı zamanda Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu Üyesi olan Av. Ece Ulu tarafından IMPR’ın alandaki faaliyetleri hakkında katılımcılara bir sunum yapıldı.

 

TARİH: 29 Aralık 2016
YER: Ankara Atlı Otel