SETA Vakfı tarafından yayımlanan ``Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları´´ adlı raporu, kendini ifade ve basın özgürlüğünün daimi avukatı olarak gören Ankara Barosu olarak utançla karşıladığımızı üzülerek tüm kamuoyuna bildiririz.