SAĞLIKTA ŞİDDET PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile düzenlenen “Sağlıkta Şiddet” konulu panel, 10.06.2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Bülent Yücetürk’ün üstlendiği panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Dr. Mahcemal Seyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu yaptı.

Panele konuşmacı olarak Av. Prof. Dr. Çetin Arslan, Doç. Dr. Bülent Erbil, Av. Pınar Akgül Doğusoy, Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı.

Panele katılan konuşmacılara değerli katkılarından dolayı plaket takdim edildi.