NAYLON FATURA SUÇLARI VE CEZALARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Başkanlığı Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından “Naylon Fatura Suçları ve Cezaları” konulu panel, 18 Mayıs 2018 Cuma günü, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (ABEM) gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan yaptı. Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Av. Veysel Kerem Kürüm’ün moderatörlüğünde etkin ve verimli gerçekleştirilen panele, kurul üyelerinden Av. Prof. Dr. Nurettin Bilici ve Av. Dr. Hasan Oral konuşmacı olarak katıldı.

Panel, son dönemlerde Adli yargıda Asliye Ceza Mahkemelerinde VUK’na Muhalefet adı ile görülmekte olan davaların ve bu davalarda verilmiş olan cezalandırma kararlarının sayısının artış göstermesiyle, yargı mercilerinde karar mekanizmalarının bu alana ilişkin yeterli bilgiye sahip olunamamasına dayalı olarak davaların karara bağlanması vs. sebepleri ile bilgilendirme amaçlı yapıldı.

Panele Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Aşkın Demir katıldı. Panelin ardından Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Aşkın Demir, konuşmacılara teşekkür plaketi verdi.