MADEN VE ENERJİ HUKUKUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL SORUNLAR PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Enerji Hukuku Kurulu tarafından, 11 Şubat 2019 Pazartesi günü düzenlenen, “Maden ve Enerji Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler ve Güncel Sorunlar” paneli, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü  Ankara Barosu Enerji Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı E. Maden Mühendisi Av. Ömer Günay’ın üstlendiği panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı. Sözlerine paneli düzenleyen Ankara Barosu Enerji Hukuku Kurulu’na teşekkür ederek başlayan Sağkan, “Bu dönemimizin yaklaşık üçüncü ayı bitti. Kurumlarımızdan ve komisyonlarımızdan öncelikli isteğimiz meslek içi eğitim noktasında hem meslektaşlarımıza hem de bu alanla ilgilenen vatandaşlara nitelikli ve bilgilendirici paneller, konferanslar yapmalarıydı. Bunu da bu dönem hakkıyla yerine getirdiklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Panele, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi – Maden Mühendisi Talat Karataş, Av. Dr. Suat Dursun ve Av. Buğcan Çankaya konuşmacı olarak katıldı.
Meslektaşlarımıza yararlı bilgilerin sunulduğu panele, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin ve Ankara Barosu Enerji Hukuku Kurulu Başkanı Av. Turgut Nihat Cuhruk dinleyici olarak katıldı.