KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE VE BAĞLI KREDİLERDE TÜKETİCİ HAKLARI PANELİ YAPILDI

“Kredi Sözleşmelerinde ve Bağlı Kredilerde Tüketici Hakları Paneli”, 7 Kasım 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi.
ABEM’de gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Çağrı Eryılmaz yaptı. Moderatörlüğünü  Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Başkanı Av. Ayla Songür’ün üstlendiği panele, konuşmacı olarak Emekli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı-Emekli Yargıtay üyesi Av. Seyit Çavdar ve emekli hakim Av. Naci Özdamar katıldı.