KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE AVUKATLIK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN EKONOMİK ÖNLEMLER HAKKINDA

Korona virüs salgını nedeniyle SGK prim borçları, beyanname verme, vergi ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranının indirilmesi, CMK, Adli Yardım ve Hazinenin ödemekle yükümlü olduğu vekalet ücreti ve diğer alacakların ödenmesi talepli duyurumuz için tıklayınız.