KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA AVUKATLARIN SORUMLULUĞU PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından, 12 Şubat 2019 Salı günü düzenlenen, "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Avukatların Sorumluluğu" paneli, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan'ın açılış konuşmasını yaptığı panele, T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli ve Hukuk İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Vekili Tuğba Yiğit Yılmaz ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Dr. R. Günver konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol ve Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Av. Evrim Dost izledi.