KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenen “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi” 14-15-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Eğitime katılan meslektaşlarımıza sertifikaları Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Av. Kaya Yelek tarafından verildi.