KAMULAŞTIRMA HUKUKU TOPLANTILARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Mülkiyet Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen “Kamulaştırma Hukuku Toplantıları Paneli” 28 Şubat 2020 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir’in yaptı. Oturum başkanlığını Av. Celal Kaşak’ın üstlendiği panele konuşmacı olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Üyesi Emel Karabağ ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz katıldı.