KAMUDA ÇALIŞAN AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs Salgınının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşiminin azaltılması  tavsiye edilmekte  ise de ;  Kamuda Çalışan Avukatlar   8:00- 17:00  saatleri arasındaki mesai süresi boyunca kalabalık ortamda mesai yapmaktadır.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13/03/2020 tarih ve E.12362 sayılı İdari İzin  konulu yazısında yer alan “ …Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' düzenlemesi  mevcuttur. Burada amaçlanan zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurarak,  sosyal etkileşimin  azaltılmasıdır. Bu kapsamda;Kamuda Çalışan Avukatlarımızın  da UYAP üzerinden evden çalışma imkanı olduğundan,  evden çalışılması,    mesaide olmayı gerektiren sair işlemler için nöbet usulü çalışma yöntemine geçilmesi ,  çalışanların  Anayasanın 17. ve 56. Maddeleri uyarınca yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma  ve geliştirme  hakkının bir gereğidir. Bu nedenle acilen nöbet usulü çalışma yöntemine geçilerek meslektaşlarımızın sağlığının korunması gerekmektedir.