KADINLAR TÜRKİYE´NİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ KONUŞUYOR PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Kadınlar Türkiye’nin İnsan Hakları İhlallerini Konuşuyor Paneli” 10 Aralık 2019 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı.
İlk oturuma, Av. Hediye Gökçe Baykal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülay Arslan Öncü, Av. Revşan Deniz Çobanoğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Işıl Kurnaz konuşmacı olarak katıldı.
İkinci oturuma da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dilşad Çiğdem Sever, Av. Nuray Özdoğan, Prof. Dr. Ece Göztepe konuşmacı olarak katıldı.
Kadına karşı şiddetin önlenmesinde devletin pozitif yükümlülüklerinden İnsan hakları mücadelesinde stratejik davalama olanaklarına kadar çeşitli konuların ele alındığı paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meltem Akyol izledi.